PROGRAMACIÓ 2020: AJORNADA TEMPORALMENT PER CIRCUMSTÀNCIES EXTRAORDINÀRIES

CONTINUEM TREBALLANT PER A REUBICAR ELS DIFERENTS ESPECTACLES. MOLTES GRÀCIES I ÀNIM!